KAYYUM

Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, dâim ve var olan Allah (C.C.). Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab-ı Hak.(... Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı ademden çıkarıp, herbirisini bu nihayetsiz fezada $ sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. Eğer bu nokta-i istinad olmazsa; hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edec

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • kayyum — is., esk., Ar. ḳayyim 1) Cami hademesi 2) huk. Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kayyum — Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse …   Hukuk Sözlüğü

  • HAYY-ÜL KAYYUM — Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimî her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C.) (Bak: İsm i A zam …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Mullanezhi — Neelakandan Born May 16, 1948(1948 05 16) Ollur, Thrissur, Kerala, India Died October 22 …   Wikipedia

  • kayyumluk — is., ğu 1) Kayyum olma durumu 2) Kayyumun görevi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KAYYUMİYET — Allah ın ezelî ve ebedî oluşu, dâimî mevcudiyeti, bâkiliği. (Bak: Kayyum …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTEELLİM — Acıyan, elemli ve kederli olan.(...Ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh u insan kalkıp abdest alıp, şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için Kadim i Bâki ve Kayyum u Sermedî… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NEKKAD — Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse. * Paranın sağlamını kalpından ayıran. * İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İSM-İ A'ZAM — Allah ın (C.C.) Kur ân ve Hadis i Şeriflerde zikredilen yüz isminin mânâca en câmi olanıdır. İsm i A zam, diğer isimlerin de mânâlarını içinde toplar. Her ism i İlâhiyenin de, her mahlukun da bir a zamlık mertebesi vardır.(İsm i A zam herkes için …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.